top of page

Planlegge en gravferd

Når du som pårørende tar kontakt med oss vil du selvfølgelig få svar på de spørsmål du måtte ha der og da. Videre vil vi gjerne ha litt informasjon om avdøde, samt gjøre en avtale for en planleggingssamtale. Et slikt møte varer ofte et par timer, men det kan også ta både kortere og lenger tid. 

Det er mange valgmuligheter og detaljer å ta stilling til når en gravferd skal planlegges. For mange kan det være fint å bruke litt tid hjemme på å orientere seg om hvilke muligheter som finnes, og her har vi samlet litt informasjon som kan være nyttig å sette seg inn i i forkant av en samtale med en av våre gravferdskonsulenter.

heder-seremoni-inne-par_edited.jpg

Vi har laget en oversikt over noen ting som kan være lurt å tenke på eller forberede før du kommer til samtalen med byrået.

 

Når du er forberedt på hva vi skal snakke om vil møtet gå raskere og være mindre belastende.

 

Du kan alltid ringe oss før møtet hvis det er noe du lurer på.

Sang og musikk

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange uttrykkes dette også gjennom musikk.

Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden - til minne, honnør og ettertanke.

Organist i kirke_web.jpg
sanghefter_collage_rotete01.png

Programhefte

Et programhefte til seremonien kan utformes på mange ulike måter, som trykk på ark med ferdigtrykte motiver eller programmer med egne bilder og spesialtilpasset design.

 

Kombinasjonen av personlige bilder og illustrasjonsbilder, bakgrunner og store variasjonsmuligheter i utforming gjør mulighetene for personlig tilpasning nærmest ubegrensede.

Blomster til begravelsen

Når noen man er glad i har gått bort er en blomsterhilsen en fin måte og ta avskjed på, og en måte å vise både medfølelse og kjærlighet. 

Gjennom vårt samarbeid med Interflora leverer vi vakre buketter og båredekorasjoner laget av lokale blomsterdekoratører med fagbrev.

Klikk på knappen under for å se vår brosjyre.

Blomster til begravelse.jpg

Seremonien kan være i regi av Den norske kirkes ordning eller et annet tros- og livssynssamfunn, eller en livssynsåpen seremoni. Man må også ta stilling til om det skal være en jordbegravelse eller kremasjon. 

hvite blomster
bottom of page