BB stills (2 of 5).jpg

Planlegge en gravferd

Når du som pårørende tar kontakt med oss vil du selvfølgelig få svar på de spørsmål du måtte ha der og da. Videre vil vi gjerne ha litt informasjon om avdøde, samt gjøre en avtale for en planleggingssamtale. Et slikt møte varer ofte et par timer, men det kan også ta både kortere og lenger tid. 

Det er mange valgmuligheter og detaljer å ta stilling til når en gravferd skal planlegges. For mange kan det være fint å bruke litt tid hjemme på å orientere seg om hvilke muligheter som finnes, og her har vi samlet litt informasjon som kan være nyttig å sette seg inn i i forkant av en samtale med en av våre gravferdskonsulenter. 

Vi har laget en oversikt over noen ting som kan være lurt å tenke på eller forberede før du kommer til samtalen med byrået.

 

Når du er forberedt på hva vi skal snakke om vil møtet gå raskere og være mindre belastende.

 

Du kan alltid ringe oss før møtet hvis det er noe du lurer på.

Sang og musikk

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange uttrykkes dette også gjennom musikk.

Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden - til minne, honnør og ettertanke.

Seremonien kan være i regi av Den norske kirkes ordning eller et annet tros- og livssynssamfunn, eller en livssynsåpen seremoni. Man må også ta stilling til om det skal være en jordbegravelse eller kremasjon. 

Buskerud Begravelsesbyrå

Telefon: 32 83 38 20

Adresse:

Dronninggata 17

3019 Drammen

(Gratis parkering)

Buskerud Begravelsesbyrå Hurum

Telefon: 32 79 42 50

Adresse:

Østre Strandvei 36

3482 Tofte

(Gratis parkering)