Forberedelse til samtale med Buskerud Begravelsesbyrå

Her er en oversikt over noen ting som kan være lurt å tenke på eller forberede før du kommer til samtalen med byrået. Når du er forberedt på hva vi skal snakke om vil møtet gå raskere og være mindre belastende.

Det kan være lurt å fortelle oss om dine forventninger til pris, slik at vi kan tilrettelegge en seremoni i henhold til ditt budsjett. Vi har alternativer i alle prisklasser.

møte med gravferdskonsulent

Generelt

 • Avdødes folkeregistrerte navn, adresse og personnummer
 • Hvem skal være ansvarlig for gravferden?
 • Pårørendes/arvingers navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer
 • Ønskes det jordbegravelse, kremasjon eller ingen seremoni?
  Les mer her
 • Har dere et eksisterende gravsted som skal benyttes, eller skal det opprettes et nytt?
 • Hvilken kiste ønsker dere at vi benytter?
  Se forslag her
 • Ønsker dere at avdøde kles i private klær? Ta gjerne med klærne til møtet med byrået.
røde blomster oppå en gravsten

Ved seremoni

 • Ønsker dere en gravferd som er kirkelig, livssynsåpen, human-etisk, muslimsk eller et annet livssyn?
  Les mer her om seremoni
 • Hvilken kirke/kapell/lokale ønsker dere å benytte?
 • Hvilke salmer og sanger ønsker dere? Ved kirkelig gravferd er det vanlig med tre samler og to sanger. Vi kan hjelpe med musikkvalg og med å booke solist eller musiker.
 • Hvor mange program ønskes dere?
  Hva slags designtema ønsker dere på programheftet? F.eks: skog, blomster, sjø.
  Se forslag på design her
 • Ønsker dere bilde på programmet og/eller et inrammet bilde ved inngangen? Bildet sendes på epost til kontor@buskerudbegravelse.no
 • Hva slags blomsterdekorasjoner ønsker dere fra nærmeste familie?
  Se vår katalog her
 • Hva skal det stå på sløyfene?
  Se våre forslag her
 • Tenk gjerne litt på hva dere ønsker skal stå i en eventuell dødsannonse dersom dere ønsker dette. Vi hjelper dere med endelig utforming og bestilling.
 • Er det noe vi kan gjøre i seremonien for å gjøre den nær og ekte for dere? Er det noe som kjennetegner avdøde som dere tenker kan være fint å fremheve i seremonien?
en hvit kiste med hvite blomster og bånd på