Personvern

Behandlingsansvarlig
Daglig leder Debora L. Lutnæs er på vegne av Buskerud Begravelsesbyrå AS ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  Personopplysningene vi mottar er nødvendige for å oppfylle avtalen mellom kunde og begravelsesbyrå.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, slektskapsforhold og personnummer. I noen tilfeller lagres også siste ligning.​På den avdøde lagrer vi fullt navn, adresse, sivilstand, statsborgerskap, fødested, personnummer og tilhørighet til trossamfunn. I noen tilfeller lagres også siste ligning. Personopplysninger om avdøde omfattes ikke av lov om behandling av personopplysninger.​

Vi lagrer også fullt navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, personnummer og slektskapsforhold på arvinger etter en avdød.​

Videre lagrer vi navn, religionstilhørighet og ønsker for egen gravferd på personer som kommer til oss for å planlegge sin egen gravferd.​

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.Opplysningene vedrørende den avdøde behandles for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg/dere som kunde og det offentlige.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle oppdragsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).Det benyttes også til å oppfylle de krav vi har mot de offentlige kontorene.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp av våre tjenester.​Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din henvendelse til oss.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser ved oppdragsavtalen så utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere: gravferdsmyndigheter, skifterett, NAV, skatteetat, leverandør av minnesamvær, blomsterleverandør, steinleverandør, seremonileder, musikere, leverandør av dødsannonser, takkeannonser og minnesider. Disse har forpliktet seg til å behandle personopplysninger i henhold til GDPR.​Utover dette vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse lagres hos oss i maksimum 8 måneder. Opplysninger om avdøde lagres i vårt passive register i utgangspunktet «for alltid».I noen tilfeller hvor kunden ønsker at vi skal lagre alle opplysninger vi har mottatt, gjøres dette mot at det er en skriftlig avtale mellom kunden og begravelsesbyrået.​Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare lagres i inntil 5 år i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.​Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud
Vi har gjennom vurderinger jfr Datatilsynets regelverk kommet frem til at omfanget av databehandling i vår bedrift (lagring av personopplysninger/sensitive data) ikke krever personvernombud. Det er innført gode rutiner og internkontroll i Buskerud Begravelsesbyrå.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. I tillegg slettes personopplysninger når vi ikke lenger har et behov for å ha de tilgjengelige hos oss.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:​

Att: PERSONVERN
​Epost: kontor@buskerudbegravelse.no
Post: Buskerud Begravelsesbyrå AS
Dronninggt. 17
3019 DRAMMEN