Informasjon om gravferd og Covid-19

I tråd med nasjonale retningslinjer er det nå begrenset antall plasser i kirker og kapeller. Nøyaktig antall varierer fra sted til sted, og vi har derfor laget en oversikt.

Vi tilbyr streaming eller opptak av seremonien dersom det er ønskelig.

Dette forutsetter at teknisk utstyr og personell er tilgjengelig.

Under Covid-19 pandemien er det viktig at vi legger til rette for å verne våre ansatte og de pårørende mot mulig smitte, samtidig som vi gir en verdig gravferd til den avdøde. Restriksjonene kan være en ekstra byrde i sorgen, vi oppfordrer derfor til å bruke våre minnesider dersom du er forhindret i å delta i seremonien. Vis din deltakelse ved å tenne et lys eller skrive en siste hilsen til den avdøde på våre minnesider.

Du kan ikke delta i seremoni:

  • Dersom du har vært i utlandet de siste 14 dagene

  • Dersom du har noen symptomer på Covid19

  • Dersom du er i karantene

  • Dersom du har vært i nærkontakt med mistenkt smittet eller påvist smittet person

 

Du bør ikke delta i seremoni:

  • Dersom du er i risikogruppen

  • Har en viktig samfunnsoppgave

 

Ta kontakt slik at vi sammen kan finne en trygg og forsvarlig måte å arrangere gravferden.

 

Ta hensyn til hverandre – vis omsorg. 

Håndhygiene