Buskerud Begravelsesbyrå / Om oss / Representanter

Representanter

I distriktene fungerer våre representanter som det lokale bindeleddet mellom oss og de pårørende. Den første kontakten med konsulentene våre kan besørges av den lokale representanten.

Vi har i dag lokale representanter i Hurum/Røyken og Sande/Svelvik.

Sande

Eva Tjøme Jensen
Mobil: 911 24 555

Eva Tjøme Jensen er byråets representant for Sande (og Svelvik).
Henvendelser kan gjøres direkte til Eva, eller til vår døgnbemannede telefon, 33 77 90 00.
Eva kan sørge for den første kontakten med våre konsulenter, og bistå ved samtalen.
Hun er oppvokst på stedet og kjenner derfor godt de lokale forholdene.
Eva Tjøme Jensen har tidligere vært ansatt ved byråets hovedkontor i Drammen.

Svelvik

Ivar Tangeraas
Mobil: 916 09 048

Ivar Tangeraas kvadratisk

Ivar er byråets representant for Svelvik og Sande

Med daglig virke som gravferdskonsulent er han en stor ressurs og en god kontakt ved dødsfall i Svelvik og Sande.

Kontakt Oss
x