Nyheter

I denne filmen fra Buskerud Begravelsesbyrå gis det informasjon om hva man bør forberede seg på å bli spurt om når man oppsøker begravelsesbyrået i forbindelse med et dødsfall.

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

Som et av de første begravelsesbyråene i Norge har Buskerud Begravelsesbyrå nå lansert en tjeneste for bestilling av gravferd på nett.

Livssynsåpne begravelser er lite utbredt i Drammen, fortsatt arrangeres nesten 80 prosent etter kirkens ordning.

Solid selvvanningskasse med god ventilasjon og drenering gir optimale vekstforhold, og flere muligheter ved valg av planter.

Kontakt Oss
x