Buskerud Begravelsesbyrå / Lokal informasjon / Vi har blitt miljøfyrtårnsertifisert!

Vi har blitt miljøfyrtårnsertifisert!

Vi har blitt miljøfyrtårnsertifisert!

Buskerud Begravelsesbyrå AS ble 10. november 2015 offisielt Miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårnsertifisering er:

- dokumentasjon på at virksomheten tilfredsstiller konkrete og relevante miljøkrav. (Det er utarbeidet over 70 ulike bransjekrav, som er tilpasset forskjellige bransjer)

- et miljøstyringssystem som innebærer at det innføres rutiner og utarbeides relevante styringsdokumenter.

- en plattform for kontinuerlige miljøforbedringer (innkjøp, energi, transport og avfall).

Kontakt Oss
x