Hurum

Vår avdeling på Tofte ligger i tilknytning til blomsterbutikken Linda's Lykke. 

Sissel Hegna Nilsen er byråets representant i Hurum/Røyken.

Sissel har i mange år virket som kirketjener i Hurum, og er godt kjent med det praktiske rundt gravferder. Hun er oppvokst og bosatt i Hurum, og kjenner de lokale forholdene.

Henvendelser kan gjøres direkte til Sissel, eller til vår døgnbemannede telefon, 32 79 42 50.

Sissel Hegna Nilsen -Hurum Begravelsesbyrå

Kontakt oss

Døgnvakt:
32 79 42 50
920 36 954 (Sissel)

Epost:
buskerud@buskerudbegravelse.no

Web:
buskerudbegravelse.no

Besøksadresse: 
Østre Strandvei 4B, 3482 Tofte

Åpningstid

Etter avtale.

Ønsker du i stedet at vi kommer hjem til deg for en samtale, gjør vi gjerne det. 

Kontakt Oss
x